Handelsvilkår og betingelser

LABFRESH B.V. (efterfølgende "LABFRESH")

Brouwersgracht 14h
1013 GW, Amsterdam, Holland

Internet: www.labfresh.eu

E-mail: hello@labfresh.eu

Ledelse: Kasper Brandi Petersen og Lotte Vink

Kontor: Amsterdam

Registreringsnummer: NL857337415B01

Handelskammer: 68187874

 

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Denne vilkår og betingelser, der er nævnt nedenfor, gælder for brugen af ​​hjemmesiden www.labfresh.eu samt via e-mail og telefon til tilbud, leverancer, service og kontrakter, der gennemføres med LABFRESH medarbejdere. Adskilte betingelser anerkendes ikke, medmindre LABFRESH udtrykkeligt accepterer at gøre det skriftligt.

1.2 Disse vilkår og betingelser binder og autoriserer kun forbrugere. En forbruger som defineret i nedenstående forordning som enhver fysisk person, der indgår en aftale af grunde, der hovedsageligt er af kommerciel eller selvstændig karakter. Forbrugerne vil efterfølgende også blive henvist til som kunder.

 

2. FORORD

2.1 LABFRESH er et mode mærke og online butik, der sælger apparels online og til tider via telefon eller butikslokal.

2.2 LABFRESH forbeholder sig retten til løbende at opdatere og tilpasse de enkelte funktioner i sin tjeneste og om nødvendigt begrænse dem.

2.3 LABFRESH forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at slette, erstatte eller supplere sektioner. Hver ordre er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder fra den effektive dato, medmindre en obligatorisk ændring af disse vilkår af juridiske eller lovmæssige grunde bliver uundgåelig (i dette tilfælde vil den nyeste version af vilkårene også gælde for ordrer, der er placeret før de trådte i kraft).

3. REGISTRERING PÅ LABFRESH 

3.1 For brug af LABFRESHs internetbaserede tjenester er det nødvendigt at registrere sig i LABFRESHs online-system. Kunden skal indtaste en gyldig emailadresse, når han registrerer og skal angive et kodeord. Det er kundens eneansvar at sikre, at ingen andres rettigheder krænkes i denne proces. Kunden er forpligtet til at holde sine personlige loginoplysninger fortrolige og forhindre uautoriserede tredjeparter i at få adgang til dem. 

3.2 Registrering er gratis. En ret til medlemskab hos LABFRESH eksisterer ikke. LABFRESH kan binde registreringen til yderligere krav (fx datakontrol). Kunden er forpligtet til at videregive de givne oplysninger nøjagtigt og i behørig form ved registrering. Mens du holder et aktivt medlemskab hos LABFRESH, skal ændringer til de givne data offentliggøres uden forsinkelse eller opfordring fra LABFRESH. Uanset vellykket registrering eksisterer der ikke nogen juridisk påstand om brugen af ​​de udbudte ydelser. 

3.3 Kunden er forpligtet til at levere en e-mail-adresse til LABFRESH. LABFRESH har ret til at sende relevante udsagn til kunden til denne email adresse, medmindre en mere bindende form for kommunikation er lovligt eller kontraktmæssigt specificeret. 

3.4 Kunden tillader LABFRESH at kontakte ham for afvikling af en kontrakt via telefon eller andre kommunikationsmidler. 

3.5 Kunden har kun tilladelse til at anvende de internetbaserede tjenester, der leveres af LABFRESH via de sædvanlige programmer (internetbrowsere) eller via software leveret af LABFRESH, hvis det er nødvendigt. Forkert brug er især adgang via automatiseret software (for eksempel scripted-programmer). Dette gælder især hvis den anvendte software tjener til at generere eller kræve specifikke data. 

3.6 Det er forbudt at kopiere eller på anden måde gøre brug af indhold fra LABFRESHs websider uden forudgående godkendelse fra LABFRESH.  

4. KONKLUSION AF KONTRAKTEN 

4.1 Et tilbud om at købe er indstillet af kunden ved afsendelse af en ordre ved aktivering af den relevante knap. Dette tilbud er bindende for kunden i fire uger. LABFRESH forbeholder sig ret til at nægte kundernes tilbud uden at begrunde det. Afsendelse af en bekræftelse fra LABFRESH udgør ikke en accept af dette købs tilbud. Det tjener kun som en bekræftelse på at modtage ordren. Tilbudet accepteres kun af LABFRESH, når denne accept er blevet angivet (via e-mail) til kunden eller når LABFRESH sender artiklerne

4.2 LABFRESH indsamler eller anvender sandsynlighedsværdier med henblik på at bestemme årsagen, udførelsen eller opsigelsen af ​​kontraktforholdet som blandt andet benytter adressedata.

5. LEVERING OG RETURNERINGER

5.1 Levering af artikler er gratis for kunder i EU og USA. De nøjagtige priser og betingelser for hvert land kan ikke findes.

5.2 Levering af artikler udføres normalt inden for en arbejdsdag efter at LABFRESH har accepteret tilbuddet fra kunden, det vil sige fra det tidspunkt artiklene afsendes henholdsvis efter bekræftelse af ordren via e-mail. LABFRESH leverer i øjeblikket til alle EU-lande samt USA og Canada. LABFRESH sigter mod at levere til alle lande, men lande uden for EU, USA og Canada kan ændres.

5.3 LABFRESH beskæftiger forskellige rederier.

5.4 Kunderne bliver bedt om at anmode om returmærkning via e-mail eller kundeservice, når de returnerer en pakke. LABFRESH accepterer kun returnerede artikler, som returneres med originale mærker og stregkode. Kunderne bliver kun opkrævet for returforsendelsesetiketten, når den anvendes. Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin ret til at tilbagekalde i overensstemmelse med punkt 9 i disse vilkår og returnerer artiklerne uden originale mærker, er han påkrævet ved lov at kompensere LABFRESH for tab af værdi.


6. RESERVERING AF EJENDOMSRETTIGHEDER

Artikler sendt af LABFRESH forbliver LABFRESHs ejendom indtil fuldstændig afregning af kontosaldoen.


7. KØBPRIS OG BETALINGSMETODE

 

7.1 De angivne priser ved check-out i webshoppen er endelige, herunder i hvert tilfælde de relevante lokale moms- og andre priskomponenter. Ingen yderligere omkostninger til levering gælder.

 

7.2 LABFRESH tilbyder forskellige betalingsmetoder til kunden. Kunden kan til enhver tid på hjemmesiden finde alle oplysninger om accepterede betalingsmåder inden bestilling. LABFRESH forbeholder sig ret til ikke at tilbyde individuelle betalingsmåder eller kun tilbyde dem til bestemte ordrer.

 

7.3 Alle datarelaterede operationer (fx indsamling, behandling og overførsel) udføres i henhold til lovbestemmelser. Data, der er relevante for forretningstransaktioner, gemmes og videresendes til tjenesteudbydere, der er betroet af os, når det kræves til behandling af ordrer.

 

7.4 I samarbejde med KlarnaBank AB (publ), Sveavgen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig følgende betalingsmuligheder. Betaling skal ske til Klarna:

- Betal senere.

 

Yderligere informationer og Klarnas brugerbetingelser finder du her. Generelle oplysninger om Klarna du kan finde. Dine personoplysninger håndteres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas fortrolighedserklæring

8. GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

8.1 Garanti er givet i henhold til defects-loven.

 

8.2 Kunden har ingen ret til at skade kompensation. Undtaget herfra er krav vedrørende fysiske skader og livstruende skader, helbredsskader eller som følge af brud på kerneelementer i kontrakten (kardinal tjeneste) samt forpligtelser for andre skader som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed fra LABFRESH, dens juridiske repræsentanter eller hjælpepersoner. Kerneelementer i kontrakten er dem, der er relevante for at nå målet med kontrakten.

 

8.3 Ved overtrædelse af kontraktens hovedelementer er LABFRESH kun ansvarlig for skader, der er typiske for kontrakten, og forudsigelig i tilfælde af, at de er forårsaget af uagtsomhed, bortset fra kundens krav baseret på livsskader, krop eller sundhed.

 

8.4 Begrænsningerne i afsnit 8.2 og 8.3 gælder også for LABFRESHs juridiske repræsentanter og hjælpeansatte, hvis der påstås direkte krav til dem.


9. REFUNDS & AFBRUGNINGER

 

Hvis du er returneret, refunderes købsbeløbet med samme betalingsmetode, du brugte ved bestilling. Se nedenfor for mere information.

 

- Kreditkort: Købsbeløbet returneres automatisk til din kreditkortkonto inden for 1 til 4 uger.

- iDEAL: Beløbet returneres til den relevante konto inden for 2 arbejdsdage.

 

Udveksling af varer

 

Det er altid muligt at udveksle en vare til en lignende vare med en anden størrelse eller farve. Bare læg en separat ordre på www.labfresh.eu for udskiftningsgenstanden.

Hvis du har spørgsmål om tilbagebetaling, bedes du kontakte os på hello@labfresh.eu

 

10. DATABESKYTTELSE

Indsamling, behandling og opbevaring af data udføres udelukkende i overensstemmelse med retningslinjerne i den nederlandske lov om beskyttelse af personlige oplysninger. For yderligere oplysninger om kundens samtykke og om indsamling, behandling og brug af data henvises til afsnittet om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan fås på LABFRESHs hjemmeside, når som helst i menupunktet Privatliv.

 

11. OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER TIL TREDJEPARTER 

LABFRESH har ret til at overføre alle rettigheder og forpligtelser som følge af kontrakten helt eller delvis over for tredjemand. I tilfælde af en sådan delvis eller fuld overførsel af rettigheder og forpligtelser til tredjemand har kunden ret til at opsige kontrakten på overdragelsestidspunktet. 

12. ANSØGNING AF KRAV TIL TREDJEPARTER 

Tilladelse til LABFRESH af kunden til at sælge en udestående gæld til en tredjepart med henblik på indsamling (Factoring).  

13. ENDELIG KLAUS 

13.1 For kontrakter indgået mellem LABFRESH og dets kunder gælder nederlandsk lov om udelukkelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om international handel med varer. I tilfælde af kontrakter med forbrugere er dette valg kun gyldigt, for så vidt som beskyttelsen i henhold til lovbestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl, ikke trækkes tilbage. 

13.2 Disse vilkår og betingelser forbliver gyldige for alle resterende poster, hvis de enkelte afsnit bliver ineffektive. Lovbestemte bestemmelser erstatter eventuelle eksisterende ineffektive afsnit. I tilfælde af at dette udgør en urimelig modgang for en af ​​parterne, bliver vilkårene ugyldige som helhed. 

13.3 Link til Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform: www.ec.europa.eu/consumers/odr (i henhold til forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugerforhold).

14. NYHEDSBREV TILBAGE KONKURRENCE

Konkurrencen er åben for indbyggere i EU, USA, CANADA, SCHWEIZ OG NORGE i alderen 18 år og derover undtagen ansatte i LABFRESH og deres nære slægtninge og alle andre, der ellers er forbundet med organisationen eller dømmingen af ​​konkurrencen.Kun personer, der endnu ikke har købt hos labfresh.eu, kan deltage i konkurrencen.LABFRESHs beslutning om dem, der kan deltage og udvælgelse af vindere er endelig. Der vil ikke blive indgået nogen korrespondance vedrørende konkurrencen.Der er ingen adgangsgebyr og ingen køb er nødvendig for at deltage i denne konkurrence.Ved at deltage i denne konkurrence indikerer en deltager hans / hendes aftale om at være bundet af disse vilkår og betingelser.Kun én optagelse i hele konkurrencen vil blive accepteret pr. Person. Flere poster fra samme person diskvalificeres.Slutdato for indlæsning er kl 23:59 på den sidste dag i den angivne måned for konkurrencen. Efter denne dato er der ikke tilladt yderligere indgange til konkurrencen.Intet ansvar kan accepteres for indgange, der ikke modtages af en eller anden grund.Reglerne for konkurrencen og hvordan man går ind er som følger: Tilmeld dig LABFRESH Nyhedsbrevet og indtast en månedlig præmieaftale. Der vil være en præmie og en vinder per måned.Den valgte vinder er indforstået med at give LABFRESH en kort video om unboxing prisen og afprøvning af t-shirtens farveafvisende kvalitet.Promotoren forbeholder sig ret til at annullere eller ændre konkurrencen og disse vilkår og betingelser uden varsel i tilfælde af katastrofe, krig, civil eller militær forstyrrelse, Guds handling eller enhver faktisk eller forventet overtrædelse af gældende lovgivning eller regulering eller andre begivenhed uden for promotorkontrollen. Eventuelle ændringer i konkurrencen vil hurtigst muligt meddeles deltagere af promotoren.LABFRESH forbeholder sig også ret til at annullere konkurrencen, hvis omstændigheder opstår uden for sin kontrol.LABFRESH har ret til efter eget skøn og til enhver tid at ændre eller ændre disse vilkår og betingelser. Denne ændring træder i kraft straks ved udstationering til denne webside.Promoteren er ikke ansvarlig for unøjagtige prisoplysninger, der leveres til enhver deltager af en tredjepart, der er forbundet med denne konkurrence.

Hver præmiepakke indeholder: 1 LABFRESH-shirt af vinderens valg og et par sokker. Der vil være en præmie og en vinder per måned. Prisen er som angivet og ingen kontanter eller andre alternativer vil blive tilbudt. Præmierne kan ikke overføres. Præmier er underlagt tilgængelighed, og vi forbeholder os ret til at erstatte enhver præmie med en anden af ​​tilsvarende værdi uden at give varsel.

En vinder fra hver månedskonkurrencer vælges tilfældigt. Vinderen kontaktes ved hjælp af den email, han / hun skrev til. Hvis vinderen ikke kan kontaktes eller ikke hæve prisen inden for 14 dage efter underretning, forbeholder vi os ret til at hæve prisen fra vinderen og vælge en erstatningsvinder.

Ved at deltage i denne konkurrence indikerer en deltager hans / hendes aftale om at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Konkurrencen og disse vilkår og betingelser er underlagt nederlandsk lov.

Vinderen accepterer brugen af ​​hans / hendes fornavn og videoen produceret af ham / hende i ethvert reklamemateriale. Eventuelle personlige data vedrørende vinderen eller andre deltagere vil kun blive brugt i overensstemmelse med gældende nederlandsk databeskyttelseslovgivning og vil ikke blive videregivet til tredjemand uden forudgående samtykke fra deltagere.

Tilmelding til konkurrencen vil blive betragtet som accept af disse vilkår og betingelser.

Denne kampagne er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller associeret med Facebook, Twitter, Instagram eller andre sociale netværk. Du giver dine oplysninger til LABFRESH og ikke til nogen anden part. De angivne oplysninger vil blive brugt sammen med følgende privatlivspolitik fundet athttps: //labfresh.eu/pages/privacy-policy

15. FREMLAG, RABATTER OG TILBUD

Fra tid til anden kan vi køre kampagner, der reducerer prisen på bestemte produkter.

Hvis kampagnen aktiveres med en rabatkode, skal kunden indtaste rabatkoden ved kassen.

Hver forfremmelse, rabat eller tilbud har sine egne vilkår, som fremgår af tidspunktet og det sted, det introduceres f.eks. i en e-mail, på produktsiden, i en Facebook-annonce mv.

Hvis du har givet en unik rabatkode, som kun er beregnet til dig, skal du holde den hemmelig og lad ikke nogen andre bruge den eller misbruge den (fx ikke sende den på sociale medier).

Hvis vi opdager svig, manipulation, tekniske fejl eller noget andet, der er uden for vores kontrol, der påvirker løbende eller retfærdige kampagner, kan vi annullere, ændre eller suspendere kampagnekoden.

Kampagner, rabatkoder og tilbud kan aldrig nogensinde kombineres. Kunderne har ret til at bruge et tilbud / rabatkode / forfremmelse pr. Ordre.

Tilbud, kampagner og rabatkoder er ikke overførbare, har ingen kontantværdi og kan ikke anvendes til tidligere køb eller køb af gavekort.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opsige en forfremmelse til enhver tid uden forudgående varsel.