Vilkår og Betingelser

Vi arbejder hårdt hver dag for at gøre din shoppingoplevelse så smidig som muligt. For at gøre det har vi nogle vilkår og betingelser på plads. Nedenfor kan du læse alt om det.

Spørgsmål? Kontakt os.

INFO

Danmark
LABFRESH ApS (efterfølgende "LABFRESH")
Købmagergade 32
1050 København K


Internet: www.labfresh.dk
E-mail: hello@labfresh.eu
Ledelse: Kasper Brandi Petersen og Lotte Vink
Registreret hjemsted: Danmark
CVR nummer: 43393375

Holland
LABFRESH B.V (efterfølgende ‘LABFRESH’)
Van Baerlestraat 32
1071 AX Amsterdam


Internet: www.labfresh.nl
E-mail: hello@labfresh.eu
Management: Kasper Brandi Petersen and Lotte Vink
Registeret hjemsted: Amsterdam
Hollandsk CVR number: NL857337415B01
Hollandsk Chamber of Commerce: 68187874

1. ANVENDELSESOMRÅDET

1.1 Nedenstående vilkår og betingelser gælder for brugen af hjemmesiden www.labfresh.eu samt via e-mail og telefon for tilbud, leverancer, tjenester og kontrakter udført med LABFRESH medarbejdere. Separate betingelser anerkendes ikke, medmindre LABFRESH udtrykkeligt accepterer i skriftlig form.

1.2 Disse vilkår og betingelser binder og godkender udelukkende forbrugerne. En forbruger som defineret i nedenstående forordning som enhver fysisk person, der indgår en aftale af grunde, der overvejende hverken er af kommerciel eller selvstændig karakter. Forbrugerne vil efterfølgende også blive omtalt som »kunder«.

2. FORORD

2.1 LABFRESH er et modemærke og en onlinebutik, der sælger tøj online og lejlighedsvis via telefon eller detailplacering.

2.2 LABFRESH forbeholder sig ret til løbende at opdatere og justere individuelle funktionaliteter af sin tjeneste og om nødvendigt begrænse dem.

2.3 LABFRESH forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser ved at slette, erstatte eller supplere sektioner. Hver ordre er underlagt de vilkår og betingelser, der er gyldige fra ikrafttrædelsesdatoen, medmindre en obligatorisk ændring af disse vilkår af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager bliver uundgåelig (i dette tilfælde gælder den nyeste version af vilkårene også for ordrer, der er placeret, før de trådte i kraft).

3. REGISTRERING HOS LABFRESH

3.1 Ved brug af LABFRESH's internetbaserede tjenester er det nødvendigt at registrere sig i LABFRESH's online system. Kunden skal angive en gyldig e-mailadresse, når man registrerer sig, og skal angive en adgangskode. Det er udelukkende kundens ansvar at sikre sig, at andres rettigheder ikke krænkes i denne proces. Kunden er forpligtet til at holde sine personlige loginoplysninger fortrolige og forhindre uautoriserede tredjeparter i at få adgang til dem.

3.2 Tilmelding er gratis. Der findes ikke ret til medlemskab hos LABFRESH. LABFRESH kan binde registreringen til yderligere krav (f.eks. datakontrol). Kunden er forpligtet til at videregive de givne oplysninger præcist og i behørig form ved registrering. Mens du har et aktivt medlemskab hos LABFRESH, skal ændringer af de givne data straks videregives eller anmodes fra LABFRESH. Uanset vellykket registrering findes der ikke noget retskrav for brug af de tilbudte tjenester.

3.3 Kunden er forpligtet til at oplyse LABFRESH om en e-mailadresse. LABFRESH er berettiget til at sende relevante erklæringer om kunden til denne e-mail-adresse, medmindre en mere bindende form for kommunikation er lovligt eller kontraktmæssigt specificeret.

3.4 Kunden bemyndiger LABFRESH til at kontakte dem for at indgå en kontrakt via telefon eller andre kommunikationsmidler.

3.5 Kunden har kun tilladelse til at bruge de internetbaserede tjenester, der leveres af LABFRESH via de sædvanlige programmer (internetbrowsere) eller via software leveret af LABFRESH, hvis det er nødvendigt. Forkert brug er især adgang via automatiseret software (f.eks. scriptede programmer). Dette gælder især, hvis den software, der bruges, tjener til at generere eller kræve specifikke data.

3.6 Det er forbudt at kopiere eller på anden måde gøre brug af indhold fra LABFRESH's websider uden forudgående godkendelse fra LABFRESH.

4. KONTRAKTINDGÅELSE

4.1 Kunden afgav et købstilbud, når der sendes en ordre ved aktivering af den relevante knap. Dette tilbud er bindende for kunden i fire uger. LABFRESH forbeholder sig ret til at afvise kundernes tilbud uden at angive grunde til at gøre det. LABFRESH bekræftelse udgør ikke en godkendelse af dette købstilbud. Det fungerer kun som en bekræftelse på at modtage ordren. Tilbuddet accepteres kun af LABFRESH, når denne accept er angivet (via e-mail) til kunden, eller når LABFRESH sender artiklerne

4.2 LABFRESH indsamler eller anvender sandsynlighedsværdier til at bestemme årsagen til, udførelsen eller opsigelsen af kontraktforholdet, som bl.a.

5. LEVERING OG RETURNERING

5.1 Vi tilbyder GRATIS levering og returneringer over 450 dkk til de fleste lande i EU, USA og Canada og alle skatter inkluderet. De nøjagtige priser og betingelser for hvert land kan findes her.

5.2 Levering af artikler udføres generelt inden for 2-4 arbejdsdage efter, at LABFRESH har accepteret tilbuddet fra kunden, det vil sige fra det tidspunkt, hvor artiklerne sendes henholdsvis efter at have bekræftet ordren via e-mail. LABFRESH leverer i øjeblikket til de fleste EU-lande samt USA og Canada. LABFRESH har til formål at levere til alle lande, men lande uden for EU, USA og Canada kan ændre sig.

5.3 LABFRESH beskæftiger forskellige leveringspartnere.

5.4 Kunderne bliver bedt om at anmode om en returetiket via e-mail eller kundeservicemail, når de returnerer en pakke. LABFRESH accepterer kun returnerede artikler, der returneres med originale etiketter og stregkoder. Kunder debiteres kun for returleveranceetiketten, når den bruges. I tilfælde af at kunden ønsker at gøre brug af sin tilbagekaldelsesret i overensstemmelse med punkt 9 i disse vilkår og returnerer artiklerne uden originale etiketter, er han ved lov forpligtet til at kompensere LABFRESH for værditabet.

6. FORBEHOLD AF EJENDOMSRETTIGHEDER

Varer sendt af LABFRESH forbliver LABFRESH's ejendom, indtil kontosaldoen er fuldstændig afregnet.

7. KØBSPRIS OG BETALINGSMMETODE

7.1 De angivne priser ved check-out af webshoppen er endelige, herunder i hvert enkelt tilfælde den relevante lokale moms og andre priskomponenter. Der gælder ingen ekstra omkostninger ved levering.

7.2 LABFRESH tilbyder forskellige betalingsmåder til kunden. Kunden kan, før bestilling, finde alle oplysninger om accepterede betalingsmetoder til enhver tid på hjemmesiden. LABFRESH forbeholder sig ret til ikke at tilbyde individuelle betalingsmetoder eller kun tilbyde dem til bestemte ordrer.

7.3 Alle datarelaterede operationer (f.eks. indsamling, behandling og overførsel) udføres i overensstemmelse med lovbestemmelser. Data, der er relevante for forretningstransaktioner, lagres og videresendes til tjenesteudbydere, der er betroet af os, når det er nødvendigt for behandlingen af ordrer.

7.4 Vores basispriser er sat i Euro. Du er i stand til at tjekke ud i din egen valuta for nemheds skyld. Bemærk: Hvis du tjekker ud i USD, CAD, DKK eller GBP, fastsættes priserne automatisk baseret på de nyeste (timebaseret) valutakurser og kan derfor svinge. Hvis du vælger en refusion, kan vi kun refundere dig i Euro, som derefter konverteres til din valuta.

8. GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

8.1 Garantien gives i henhold til loven om ansvarsfraskrivelser.

8.2 Kunden har ingen ret til skadeserstatning. Undtaget fra dette er krav vedrørende fysiske skader og livstruende skader, sundhedsskader eller som følge af brud på centrale elementer i kontrakten (kardinal pligt), samt forpligtelser for andre skader som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed af LABFRESH, dets juridiske repræsentanter eller hjælpepersoner. Kontraktens kerneelementer er dem, der er relevante for at nå kontraktens mål.

8.3 I tilfælde af brud på kerneelementerne i kontrakten er LABFRESH kun ansvarlig for skader, der er typiske for kontrakten, og forudsigelige i tilfælde af uagtsomhed, bortset fra krav fra kunden baseret på skader på liv, krop eller helbred.

8.4 Begrænsningerne i punkt 8.2 og 8.3 gælder også for LABFRESH's juridiske repræsentanter og hjælpepersoner, hvis krav gøres gældende direkte over for dem.

9. REFUSIONER, ANNULLERINGER OG REKLAMATIONSRET

Hvis du har returneret varer, refunderes købsbeløbet med den samme betalingsmetode, som du brugte ved bestilling. Se nedenfor for mere information. Købsbeløbet returneres automatisk til din kreditkortkonto inden for 30 dage.

Ombytning
Det er altid muligt at bytte en vare til en lignende vare med en anden størrelse eller farve. Du skal blot afgive en separat ordre på www.labfresh.eu for erstatningsvaren. Hvis du har spørgsmål om refusion, bedes du kontakte os på hello@labfresh.eu.

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler gælder for varekøb.
Når du handler hos LABFRESH som forbruger, har du reklamationsret i 24 måneder.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Såfremt du modtager et defekt produkt, skal du give os besked om dette hurtigst muligt.

Er reklamationen berettiget, vil vi sørge for fragtomkostningerne, ved brug af vores gratis returmetode. Produktet skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk kvittering for afsendelse, så du kan bevise at varen er sendt til os.

Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal du tage kontakt til vores kundeservice på hello@labfresh.eu, og fremsende billeder der tydeligt viser det du reklamerer over.

Hvis reklamationen er berettiget, vil du i korrespondancen med kundeservice blive informeret om det videre forløb.
Returnering i forbindelse med reklamation foregår via et label som du vil få tilsendt af kundeservice, eller via returportalen.
Reklamation på produkter købt i fysiske butikker foregår kun i butik. Du skal her medbringe produktet du ønsker at reklamere over samt kvittering for købet.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

10. DATABESKYTTELSE

Indsamling, behandling og opbevaring af data sker udelukkende i overensstemmelse med retningslinjerne i den hollandske lov om beskyttelse af personlige oplysninger. For mere information om kundens samtykke og om indsamling, behandling og brug af data henvises til privacy-sektionen, som du når som helst kan få adgang til på LABFRESH's hjemmeside via menupunktet 'Privacy'.

11. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER TIL TREDJEMAND

LABFRESH er bemyndiget til at overføre alle rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakten, helt eller delvist til tredjeparter. I tilfælde af en sådan hel eller delvis overførsel af rettigheder og forpligtelser til tredjemand har kunden ret til at annullere kontrakten på overdragelsestidspunktet.

12. OVERDRAGELSE AF KRAV TIL TREDJEPART

Kunden giver LABFRESH tilladelse til at sælge eventuel udestående gæld til tredjemand med henblik på inddrivelse (»Factoring«).

13. AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

13.1 For kontrakter indgået mellem LABFRESH og kunder finder hollandsk lovgivning anvendelse på udelukkelsen af FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer. I forbindelse med aftaler med forbrugere gælder dette valg kun, så vidt som den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, og trækkes ikke tilbage.

13.2 Disse vilkår og betingelser gælder fortsat for alle resterende paragraffer, hvis de enkelte afsnit bliver ineffektive. Lovbestemmelser erstatter alle eksisterende ineffektive paragraffer. I tilfælde af, at dette udgør en urimelig modgang for en af parterne, bliver vilkårene og betingelserne ugyldige som helhed.

13.3 Link til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister: www.ec.europa.eu/consumers/odr (i henhold til forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender).

14. KAMPAGNER, RABATTER OG TILBUD

Fra tid til anden kan vi køre kampagner, der reducerer prisen på angivne produkter.

Hvis kampagnen aktiveres med en rabatkode, skal kunden angive rabatkoden ved betaling. Hver kampagne, rabat eller tilbud har sine egne vilkår, som er gjort klart på det tidspunkt, og sted, det er indført f.eks. i en e-mail, på produktsiderne, i en Facebook-annonce osv.

Hvis du får en unik rabatkode, der kun er beregnet til dig, skal du holde den hemmelig og ikke lade andre bruge eller misbruge den (f.eks. ikke videresende den på sociale medier).

Hvis vi bemærker svindel, manipulation, tekniske fejl eller noget andet, der er uden for vores kontrol, der påvirker kampagnens løb eller retfærdighed - kan vi annullere, ændre eller suspendere rabatkoden.

Kampagner, rabatkoder og tilbud kan aldrig kombineres. Kunder har ret til at bruge én tilbuds-/rabatkode/kampagne pr. ordre.

Tilbud, kampagner og rabatkoder kan ikke overdrages, har ingen kontantværdi og kan ikke anvendes på tidligere køb eller køb af gavekort. Vi forbeholder os ret til at ændre eller afslutte en kampagne til enhver tid uden varsel.

14.b Hvis du vælger at returnere en vare til refusion, annulleres rabatten automatisk, og du skal betale fuld pris for den vare, du har beholdt. Vi forbeholder os ret til at afslutte kampagnen når som helst uden varsel.